Buhat-kubo race, tampok sa 18th Bayanihan Festival sa Barangay Ugong, Pasig City

Back To Top