Kasunod ni ‘Dokugaga,’ sunod na kalaban ni Voltes V na si ‘Vaizanger,’ mauuwi sa sakripisyo

Back To Top